Back to Top

BEVERNA CUM LAUDE

 

Het feit dat iedere zichzelf respecterende stad ereburgers heeft bracht ons tot de vaststelling dat verdienstelijke mensen in Beveren-Leie tot nu toe met niets bedacht werden. Daarom willen we een soort ereburgerschap in het leven roepen middels een orde: DE ORDE BEVERNA CUM LAUDE.

Beverna komt uit de allereerste vermelding van ons dorp in de geschiedenis. In een oorkonde uit het jaar 1023 komt de term “Beverna cum Iglesia” (Beveren met een kerk) voor. “Cum laude” staat voor de grote onderscheiding. Zoals een student cum laude kan afstuderen, willen we de verdienstelijke Bevernaar met een grote onderscheiding huldigen.

Wie komt in aanmerking voor het lidmaatschap in de orde?

De genomineerde is een persoon, een groep personen, een vereniging of een sector uit de sportieve, culturele, sociale of economische sfeer die in de loop van zijn leven door zijn doen en laten (kortom zijn ‘zijn’) een verandering teweeggebracht heeft in Beveren of Beveren een meerwaarde gegeven heeft.

Dit betekent dat de genomineerde niet in Beveren geboren moet zijn of er moet wonen. Het moet een verdienstelijke genomineerde zijn. Dit kan ook een stille werker zijn, die altijd achter de coulissen is gebleven, maar die ervoor gezorgd heeft dat bij wijze van spreken ‘Beveren op de kaart staat’.

 

>>NOMINEREN<<